Literatura a weby pro usnadnění studia

                                                 
CHAT   ENTRY  AKTUALITY                                              Použijte posuvník, abyste viděli veškeré info. Please scroll page to see all info.

Odkaz na elektronické knihy pro nutné základní studium.   

To, co už máte znát (no nekupte to za 44Kč)     https://www.palmknihy.cz/opakovani-souhrny-N33312000/zaklady-stredoskolske-chemie-17425
To, co se určitě musíte naučit                             http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/ChemieI/ChemieI_Obecna_Chemie.pdf
To, co se hodí znát                                            http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/ChemieII/ChemieII.pdf

Jednoduché chemické výpočty, vysvětlení, příklady.
To, co je nutné znát :                                         http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=vypocty


Pěkný web pro středoškoláky psaný VŠ učitelem, obecná, anorganická, organická chemie a biochemie, stručné, přehledné
                                                                          http://www.e-chembook.eu/cs/

Pro opakování opravdu nejlepší chemický středoškolský web, příklady, názvosloví, pro osvěžení znalostí z anorganiky a organiky
Když neznáte základy a potřebujete je vysvětlit:    http://canov.jergym.cz/


Elektronické knihy z edice VŠCHT Praha skvělé a podrobné materiály, v nichž je  možno listovat, či si je koupit,
když potřebujete vědět  něco víc.


Kniha anorganická chemie               :   http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-872-6/anotace/
Kniha anorganická chemie nekovů   :   http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-417-9/anotace/
Kniha anorganická chemie kovů       :   http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-504-6/anotace/
Kniha organická chemie                   :   http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-561-9/

Přírodovědné zajímavosti a novinky  :   http://osel.cz/
Vše o polymerech - anglicky            :   http://pslc.ws/macrog/level1.htm
Něco o ekoterorismu  :   http://www.antimeloun.cz/?p=2047//

Další odkazy na méně spolehlivé zdroje - Other links